Hrej GEOFUN a najdi Tambora! Hrej GEOFUN a najdi Tambora!

Najdi tambora - Praha Štěrboholy 1757

Allons, kdo kuráž v srdci má, na marš do pole se s námi dá, krásné krajiny tam pozná. Tahle verbířská písnička přivedla do řad habsburské armády dva bratry - Ignáce a Kyliána. Teď se po letech hledají v okolí Prahy před bitvou 6.5.1757.......

 Ať nám dlouho žije

naše císařovna Marie Terezie!

Vivat Vivat Vivat!

 

Allons1, kdo kuráž v srdci má

na marš do pole se s námi dá

krásné krajiny tam pozná.

 

Ať nám dlouho žije

naše císařovna Marie Terezie!

Klementinum v době obleženi Prahy od Prusů v roce 1757

A. Podlaha: Rukopisné paměti koleje Klementinské z roku 1757

Rukopisné paměti koleje Klementinské (Literae annuaeu) obsahují zajímavé zprávy o osudech koleje této za obležení Prahy od Prusů r. 1757., jež ve věrném překladě z latinského originálu podáváme:

„Kdežto vojsko rakouské, rozložené po hranicích království od hrabství Kladského až k Lužici, posud v zimních svých bytech se nalézalo nepřítel shromáždil rychle vojsko a 7. dubna vtrhl do Čech ze dvou stran: ze Žitavy k Frydlandu a přes Krkonoše k Trutnovu. Tu teprve FM Browne dověděv se o tom, vytáhl dne 24. dubna z Prahy nepříteli vstříc, avšak nepřítel obsadil již Liberec, kde svedl bitku se 7000 muži našeho vojska, jimž velel Lascy, a z nichž 600 padlo. Odtud pak pronikl až k Budyni. Naše vojsko bylo nuceno před přesilou nepřá…